Ztráty a nálezy

55 nalezených věcí, o které se doposud nepřihlásili jejich majitelé, naleznete v seznamu nálezů zveřejněném na internetových stránkách města.  

Seznam obsahuje 49 nalezených věcí za rok 2018 a již 6 za leden letošního roku. Mezi uvedenými věcmi jsou klíče, peněženky, taštička s finančním obnosem, notebook, mobilní telefony a další.

„Každý občan, který něco nalezne, tak by se měl, v první řadě, tu nalezenou věc vrátit občanu samotnému, kterému to patří, městská policie samozřejmě poskytuje součinnost samozřejmě tím, že jakýkoliv předmět, který občan v katastru města nalezne, může přinést k nám na služebnu a strážníci se už o všechno postarají sami“ sdělil Ladislav Martínek – velitel Městské policie.

Podle slov velitele městské policie, přinesou lidé nějakou nalezenou věc na služebnu téměř každý třetí den. Nejčastěji se jedná o klíče, mobilní telefony a peněženky. Způsob hledání majitelů mají strážníci následující.  

„U nás na městské policii využijeme fb stránky, kde cca týden, 10 dní tento předmět máme na služebně městské policie a prezentujeme jeho nález a pokavaď se nikdo nedostaví, tak předáváme na městský úřad v Ostrově, kde tyto předměty jsou uloženy“ doplnil Ladislav Martínek – velitel Městské policie.

Postrádáte-li nějakou věc bližší informace k nálezům jsou občanům sdělovány v podatelně v přízemí městského úřadu Ostrov, na telefonním čísle 354 224 999 nebo na emailu podatelna@ostrov.cz. Vlastnictví k uvedeným nálezům musí každý jednotlivec jednoznačně prokázat. Z pohledu velitele městské policie, došli strážníci i k pozitivní stránce věci, která souvisí s nálezy peněženek, mnohdy i s nemalou finanční hotovostí.

„Já bych řekl, že poslední dobou se tyto případy množí a peníze se opravdu vracejí i ve větším množství a mě to osobně těší“ uvedl Ladislav Martínek – velitel Městské policie.

Naštěstí jsou mezi námi stále ještě dobří lidé, kteří nemají chuť přisvojovat si cizí majetek. V případě, že naleznete nějakou věc, chcete zůstat v anonymitě, nebo jen zkrátka nejsou právě strážníci na služebně přítomni, můžete k odevzdání využít i schránku důvěry. Umístěna je vedle vstupních dveří ze zadní části Domu kultury, před služebnou městské policie.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov