Zrušení – podzimní blokové čištění

Pravidelné podzimní blokové čištění města bylo usnesením Rady města ze dne 25. června zrušeno a to vzhledem ke skutečnosti, že se jevilo jako neefektivní a neřešilo odstranění spadaného listí, pro které bylo sjednáno. I nadále bude probíhat průběžné strojní čištění komunikací a chodníků. Úklid zelených ploch od listí bude prováděn dodavatelskou firmou při sečích průběžně, a nadále bude zachováno čištění kanalizačních vpustí.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov