Znovuvysvěcení kaple

Opravená kaplička u zdi vykmanovské věznice byla znovu vysvěcena. Malé stavby, která přežila doby, kdy byly podobné stavby zničeny, se ujal Spolek občanů a přátel Vykmanova a opravil ji. Samotného aktu svěcení se ujal biskup plzeňské diecéze Monsiňor Tomáš Holub. Zasvěcena byla blahoslavenému Titu Zemanovi, salesiánskému knězi, který byl v dobách komunismu jako mukl zařazen k otrocké práci v nedaleké třídičce uranu Věži smrti. Slavnostní akt proběhl za přítomnosti ředitelky státního pozemkového úřadu, starosty města Ostrov, Ostrostřelců, členů spolku občanů a přátel Vykmanova a hojné účasti veřejnosti.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov