Změny v registru vozidel

Změny v registru vozidel bude nově možné provést na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností již za několik týdnů.

Od 1. června letošního roku umožní změna v registru vozidel novým vlastníkům přihlásit zakoupený automobil v místě jeho bydliště. Tuto zjednodušenou cestu zavádí novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

“ Budou moci žadatelé, občané vlastně my všichni přepsat motorové vozidlo na kterémkoli registračním místě v České republice. To znamená, že už to nebude vázáno na místo prodeje, ale defacto pakliže si koupím vozidlo v Praze, tak už si ho můžu tady v Ostrově přihlásit na sebe“, vysvětlil vedoucí odboru dopravně správního Ladislav Jiskra.

Doposud se museli při změně majitele vozidla prodávající a kupující dohodnout a společně do deseti dnů podat žádost na příslušný registr vozidel nebo tak učinit na základě plné moci. Nyní to bude o něco jednodušší.

“ My jsme pro úřady vytvořili novou možnost v registru vozidel, to znamená, ta aplikace bude mít novou funkci, která umožní úřadům zjednodušeně řečeno, vyřídit jakoukoliv žádost týkající se ať už registrace vozidla nebo třeba přípojného vozidla“, sdělil tiskový mluvčí  Ministerstva dopravy ČR Tomáš Neřold.

Při přihlašování vozidla musí i za nových podmínek s sebou na úřad přinést nový majitel i potřebné doklady k jeho řádnému zapsání.

“ Ty jsou myslím obecně známé. Takže je to velký technický průkaz, malý technický průkaz, protokol o registrační prohlídce, povinné ručení, to znamená, zelenou kartu a ověřenou plnou moc od druhého účastníka smluvního vztahu,to znamená toho prodávajícího nebo kupujícího“, dodal Jiskra.

Samotný fyzický úkon přepisu vozidla trvá jen několik desítek minut. Pokud bude na registru více zájemců najednou, může se čekací doba o trochu protáhnout. Poplatky související s přepisem zůstávají i nadále stejné a to 800 korun u motorového vozidla a 500 korun u motocyklu..

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov