Změny v programové nabídce KT

Programová nabídka kabelové televize prochází změnami, které se týkají skladby programů, ale i zkvalitňování poskytovaných služeb.

Nepříjemnou změnou v nabídce programů KT bylo 1. března vypnutí slovenských programů Markíza a DOMA. V posledním roce probíhaly intenzivní jednání i právní spory mezi Českou a Slovenskou republikou, ohledně šíření komerčních stanic českých na Slovensku a slovenských v Čechách.

“ Oficiálně od 1. března se u žádného operátora v České republice nesmí šířit žádný program skupiny Markíza, kromě programu Markíza International.  Tento problém se týká všech poskytovatelů jak kabelových, IP TV tak i satelitních po vzájemné dohodě Česka a Slovenska už komerční stanice kromě těch verzí International nebudou v druhém státě poskytovány“, vysvětlil hlavní technik TKR Ing. Jan Lichtenberg.

Program Markíza International nabízí KT v HD rozlišení na frekvenci 178MHz. V poslední době došlo také na čas k přerušení distribuce programů Mňau a Mňam TV.

“ Z celostátního pohledu zase došlo ke změně distribuce, tyto programy opustily pozemní platformu, přešly na satelit, kabelovce samozřejmě nějakou dobu trvá, než se jí podaří ty programy získat jinou cestou, než se podaří jak právně tak technicky zorganizovat změnu přísunu toho programu tak to jeden, dva, tři týdny trvá“, řekl Lichtenberg.

V tuto chvíli je distribuce obou zmiňovaných programů plně obnovena na původních pozicích. Diváci je opět tedy mohou sledovat a to bez nutnosti ladění. Další řada dotazů se týkala vyřazení programu TV Regína.

“ Program TV Regína ukončil pozemní distribuci, potom ukončil satelitní distribuci pak se šířil jenom z pozemního multiplexu v Praze, nicméně teďka už mu byla odebrána vysílací licence, takže tento program oficiálně ukončil činnost v ČR“, uvedl hlavní technik TKR.

Velmi častým dotazem bývá nedostupnost EPG a to především u programů v HD rozlišení. Tento problém není zdaleka tak jednoduché vyřešit jak to na první pohled vypadá.

“ Technicky dokážeme ty informace získat například z pozemního nebo satelitního vysílání, nicméně legislativně to není tak jednoduché. Cena za EPG je v podstatě srovnatelná s cenou obsahu tzn. ten popisový text má stejnou hodnotu pro poskytovatele jako vlastní obrazová informace“, sdělil Jan Lichtenberg.

Programy, které získává kabelová TV oficiálně s EPG informacemi jsou automaticky šířeny k divákům. Programy, u kterých není v tuto chvíli možné šířit EPG, se intenzivně řeší.

“ Jsem přesvědčen, že letos by to mělo být u těch základních programů hlavně českých k dispozici v plné kvalitě“, konstatoval technik.

Konkrétně se jedná o programy v HD rozlišení skupiny Nova a některých programů ČT. V příštím týdnu čeká hlavní stanici kabelové TV z důvodu údržby a rozvoje upgrade firmwaru vysílací technologie. Bohužel si tento upgrade vyžádá výpadky signálu. Práce budou probíhat celý týden od 20. března, zhruba od osmé až do 13. hodiny.

“ Je hodně problematické říci, kterých programů se ty výpadky budou týkat, ta hlavní stanice je v tuto chvíli modulární a vždy bude se pracovat na jednom modulu tzn. že během té úpravy toho programového vybavení bude docházet k výpadkům, které budou zhruba 15 minutové a budou několikrát za to dopoledne“, dodal Jan Lichtenberg.

Velice důležité je, aby diváci neladili televizory. Všechny programy zůstanou na svých pozicích.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov