Zeleň ve městě

V našem městě probíhá nová výsadba stromů. Ty mají nahradit zčásti zeleň, která byla kvůli rekonstrukcím či škodám vzniklým povětrnostními vlivy, pokácena.  

Původní podmínka města byla vysázet za vykácené stromy 72 kusů jako náhradu. Přesto bylo rozhodnuto a stromů se vysadilo celkem 94. Výsadba proběhla  především v ulicích Lidická, Družební a Jungmannova a Klínovecká.

„Jde především o javory, které se v Ostrově uchytily docela dobře, je s nima i dobrá zkušenost a tím důvodem je, že chceme postupně zase vrátit Ostrovu ten přídomek který kdysi měl to znamená Zelené město nebo také Zahradní město“ sdělil Ing. Jan Bureš – starosta města Ostrov.

Na výsadbu vyčlenilo město poměrně vysokou částku ze svého rozpočtu.

„Celkově jsme vyčlenili na obnovu zeleně na letošní rok zatím přes 330 tisíc Kč, za které jsme objednali nejenom tyto stromy, ale také výsadbu květin. Jde především o letničky, na prvním místě samozřejmě macešky, aby to město zase rozkvetlo a vypadalo hezky“ uvedl Ing. Jan Bureš – starosta města Ostrov.

Do budoucna chce město postupovat trochu koncepnějším způsobem. Zpracovat si chce nechat dokonce podrobnou koncepci obnovy zeleně ve městě.

„By se týkala nejenom těch teoretických částí, to znamená jakým způsobem k té zeleni přistupovat, kde co vysadit, jak to potom ošetřovat, ale také udělat i tu fyzickou výsadbu a na prvním místě pro nás vždycky bude Hlavní ulice, je to takový Hlavní výstavní bulvár ve městě a měl by zase začít fungovat jako jako rozkvetlá zahrada, která bude od jara až do podzimu plná barev květin“ doplnil Ing. Jan Bureš – starosta města Ostrov.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov