Zasedání Zastupitelstva

Na sedmém řádném zasedání Zastupitelstva města Ostrov jednali zastupitelé ve středu dvacátého září více než sedm hodin o hotelu Myslivna, Dopravním podniku Ostrov, ale i o hazardu na území našeho města.

Na programu zářijového jednání bylo celkem 18 bodů a zúčastnilo se ho pouze 17 zastupitelů z 21. Po schválení navrženého programu v původním znění se hned v úvodu strhla několika hodinová debata k bodu č. 2 Informace starosty, kde se projednával hotel Myslivna, ve kterém proběhl audit. Týkal se nestandardních kroků provázených v souvislosti s rekonstrukcí celého objektu.

“ Zjistilo se, že spousta prací architekta byla objednána aniž na to existovala takzvaná řádná objednávka, bez rozhodnutí rady Zastupitelstva. Jednalo se o objem prací cirka za 3,5 milionů korun bez daně z přidané hodnoty, teda o částku, která přesahuje 4 miliony korun a audit zjistil pochybení zákona o obcích, zákona o zadávání veřejných zakázek a dalších zákonů „, prozradil 1. neuvolněný místostarosta města Ostrov Mgr. Petr Šindelář, LL.M.

Na základě výsledku auditu doporučilo Zastupitelstvo kontrolnímu výboru, aby se touto otázkou dále zabýval. Dalším diskutovaným tématem bylo zvýšení ceny tepla o 5 procent, ke kterému vystoupil předseda představenstva O.T. a. s Ing. Tibor Hrušovský.

“ Důvodem je prostě ekonomická situace a hlavně potřebujeme zajistit a nabrat nové zaměstnance, aby jsme byli schopni vůbec zajistit zásobování teplem, protože za poslední rok a půl nám odešlo deset lidí, všichni odešli kvůli nízkým mzdám, kde všude jinde dostanou podstatně více „, vysvětlil předseda představenstva OT a.s Ing. Tibor Hrušovský.

Podle Tibora Hrušovského, má teplárna v současné chvíli nasmlouváno celkem šest nových lidí na letošní topnou sezónu. Minimálně jedno pracovní místo je ještě nutné obsadit, aby byl zajištěn hladký průběh zásobování ostrovských domácností teplem. Odlišný názor na zdražování tepla měl zastupitel Pavel Čekan.

“ Navýšení ceny tepla zhruba o pět procent, když teplárna má roční tržbu z prodeje tepla někde kolem 110 až 115 milionů korun, tak navýšení o pět procent je tedy někde kolem 5 až 6 milionů korun. Z toho mi trošku vyplývá, že ty důvody toho zdražení, navýšení mezd zaměstnanců, s čím bych neměl teda vůbec problém, tak by mělo být řečeno, že je to samozřejmě i na vytvoření nějakého badgetu na odměňování členů představenstva“, zhodnotil zastupitel města Ostrov Bc. Pavel Čekan.

Ani jednání o činnosti a budoucnosti Dopravního podniku Ostrov nemělo hladký průběh. Ten od 1. července letošního roku již pro město žádné služby neposkytuje, nemá žádné zaměstnance, autobusy, ani licence na provozování MHD v Ostrově. Služby jsou plně zajištěny náhradním dopravcem Dopravním podnikem Karlovy Vary.

“ Město Ostrov čelí udání, které bylo podáno na úřad pro ochranu hospodářské soutěže, zřejmě Dopravním podnikem Ostrov a dále i žalobě, kterou Dopravní podnik podal vůči městu Ostrovu u Okresního soudu v Karlových Varech. Máme tady společnost, která je navenek mrtvá, v té společnosti máme 50% účast, máme tam svého reprezentanta v podobě jednatele nominovaného za město Ostrov pana Milana Matějku a soudíme se teda tak trošičku sami se sebou. Správné a rozumné řešení bude likvidace společnosti a ukončení všech sporů „, zhodnotil situaci Petr Šindelář.

Zastupitelé dále projednávali obecně závaznou vyhlášku města Ostrov o regulaci provozování hazardních her v problematických částech města, poskytnutí dotace z Karlovarského kraje na pořízení věcného vybavení pro JSDH Ostrov, rozpočtová opatření a další. Celý průběh zasedání je možné zhlédnout bez přerušení na ve videoarchivu kabelové tv, facebookových stránkách TV Ostrov nebo na zpravodajském webu eOstrov.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov