Zasedání zastupitelstva města Ostrov v prosinci 2017

  1. řádné zasedání zastupitelstva opět nemělo hladký průběh. Zastupitelé strávili v zastupitelském sále téměř 8 hodin.

Jednalo se o poslední zasedání zastupitelstva v roce 2017. Přestože se neřešil rozpočet, jenž přijde na řadu hned na prvním jednání v novém roce, našlo se několik bodů, které si vysloužily i delší než hodinovou diskuzi.

Právě dopravní podnik Ostrov byl jedním z nejdiskutovanějších bodů. Nutné bylo dohodnout se na svolání valné hromady, která má za úkol odvolání všech členů dozorčí rady i likvidaci společnosti.

Dalším hodně diskutovaným bodem byla žádost o dotaci na dofinancování rekonstrukce potravinového skladu v Ostrově. Jednalo se o částku ve výši přesahující 186 tisíc korun.

Vzhledem k tomu, že se neschvaloval rozpočet pro rok 2018, bylo nutné schválit pravidla rozpočtového provizoria k zajištění rozpočtového hospodaření města a několik dalších bodů týkajících se poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města, bytové výstavby ve městě i prodeje pozemků. Celý průběh zasedání je dostupný na internetových stránkách kabelové televize v sekci videoarchiv i na zpravodajském webu eostrov. Příští zasedání zastupitelstva města se koná 24. ledna 2018 od 13 hodin.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov