Zasedání Zastupitelstva

V pořadí již 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov proběhlo ve středu 13. června. Zhruba dvouhodinovou diskuzi si vyžádal nově zařazený první bod týkající se tradičního dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Se svými argumenty týkajícími se změny názvu, či v pořádání festivalu vystoupili současný ředitel Domu kultury Miroslav Očenášek a syn slavného scénáristy a autora Oty Hofmana. Nakonec se oba pánové dohodli s vedením města na pracovní schůzce, kde se podrobně projedná samotná budoucnost festivalu. V dalších bodech programu byla projednána rozpočtová opatření a jiné. Záznam zasedání Zastupitelstva je veřejně dostupný na internetových stránkách kabelové TV v sekci videoarchiv, na FB TV Ostrov i zpravodajském webu eostrov. Příští zasedání připadá na středu 12. září, po němž již budou následovat s napětím očekávané komunální volby.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov