Zápisy dětí do ostrovských škol

Zápis dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2018/2019 proběhne, stejně jako v loňském roce, v dubnu.

Na základních školách Májová a Myslbekova proběhne zápis ve dnech 3. a 4. dubna, na základní škole Masarykova v pondělí 9 a v úterý 10. dubna. Letos se týká dětí, které v době od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 dosáhnou šestého roku věku, a také dětí, které měly roční odklad. Rodiče s sebou nesmí zapomenout vzít občanský průkaz nebo cestovní pas, rodný list dítěte a jeho průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení o trvalém pobytu dítěte, v případě, že se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce a cizinci přinesou cestovní pas spolu s dokladem o pobytu dítěte na území ČR. V řádném termínu mohou rodiče zapsat dítě pouze na jednu základní školu. Školské obvody základních škol stanovuje obecně závazná vyhláška dostupná na webových stránkách města. Podrobné informace, včetně spádových obvodů, času zápisů jsou k dispozici na internetových adresách jednotlivých škol.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov