Zahrádky

Město Ostrov snížilo od letošního roku pronájem zahrádek na polovinu. Rozhodla o tom rada města na svém lednovém zasedání.

Celá základní organizace zahrádkářského svazu Ostrov má 14 zahrádkových osad. V těch je 826 zahrádek a leží na více než 34 ha půdy. Členů Českého zahrádkářského svazu bylo k 31.prosinci 2018 evidováno 803. Původní výše podnájemného činila ročně 2,40 za m2. Sleva na 1,20,-Kč je platná na všechny pronájmy zahrádek u zahrádkářského svazu.

„U těch zahrádek, které jsou pronajímány přímo z městem, tak připravujeme všechny smlouvy, protože o každé musí rozhodnout rada zvlášť, a i u těchto smluv budeme rozhodovat, že budou s účinností od 1. ledna, pokavaď to zákon umožní sníženo nájemné také na jednu polovinu“ uvedl Ing. Jan Bureš – starosta města Ostrov.

Celkový výnos z nájemného za zahrádky činil v uplynulých letech v průměru kolem 630 až 650 tisíc korun ročně. Snížením se částka pokrátí na jednu polovinu.

„Bavíme se někde o částce 320-330 tisíc Kč, o které bude v rozpočtu na tomto řádku méně, na druhou stranu se nám dobře vyvíjí daňové příjmy, to znamená máme podstatně vyšší příjmy než jsme plánovali, takže to městský rozpočet tak říkajíc nepocítí“ doplnil Ing. Jan Bureš – starosta města Ostrov.

Podle slov starosty města není sleva nijak časově ohraničena a platná bude dokud jiné vedení či rada nerozhodne jinak. Současné vedení o opětovném zdražení neuvažuje. Vzhledem k tomu, že je naše město proslulé zahrádkářskými osadami a poptávka po volných zahrádkách je veliká, chce se město ubírat směrem k jejich rozšíření.

„Ano, chystáme rozšíření zahrádek vytipováváme lokality, kde by se daly zahrádky umístit, musí to být pochopitelně v souladu s územním plánem, ideální by bylo, aby to bylo na pozemcích města, ale budeme se zabývat i otázkou jestli některé lokality případně nevykoupit a ty zahrádky tam neumístit“ dodal Ing. Jan Bureš – starosta města Ostrov.

Žádná z osad, se v tuto chvíli, podle slov Jana Bureše, nemusí bát o svou existenci. Co ovšem město intenzivně řešit chce a to ve spolupráci se zahrádkářským svazem, jsou zanedbané, opuštěné či nevzhledně vypadající zahrádky.

„Bychom byli velmi rádi, aby případně zahrádkářský svaz vyvinul tlak na své členy, aby tyto zahrádky buď dali do pořádku, anebo aby tyto zahrádky pronajali někomu jinému, pokud mám správné informace, tak o zahrádky ve městě je velký zájem a určitě by byl velký zájem i o ty zahrádky, které dneska nepůsobí zrovna hezky, nebo které jsou opuštěny a mohly by sloužit nejenom našim občanům, ale mohly by zase začít dělat krásu“ řekl Ing. Jan Bureš – starosta města Ostrov.

Každý podnájemce, kterému se mění výše podnájemného, musí mít podepsán dodatek k nájemní smlouvě. Členové osad jej obdrží při pouštění vody na osadách a od 1.4. ho také bude možné podepsat v kanceláři ČZS Ostrov v úřední dny.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov