Zahajovací koncert J. C. F. Fischera

Zahajovací koncert pátého Mezinárodního hudebního festivalu Johanna Caspara Ferdinanda Fischera se rozezněl v kostele Zvěstování panny Marie v sobotu 22. června.

Johann Caspar Ferdinand Fischer byl žákem piaristické koleje v Ostrově a poté kapelníkem u bádenského dvora, s nímž roku 1715 přesídlil do německého Rastattu, kde působil až do své smrti v roce 1746. Byl nejvýznamnějším hudebníkem rastattské dvorní kapely.

„Je mi velkou ctí, že jsme zde dnes mohli zahájit 5. Ročník mezinárodního hudebního festivalu Johanna Caspara Ferdinanda Fischera a zde v Ostrově, kam ta hudba bytostně patří, protože přesně zde v Klášterním areálu Fischer studoval a před třemi sty lety zde tato hudba zněla a bylo zde dnes večer krásné spojení, že zde vystoupila Rastatter Hofkapelle, jejíž členem Fischer ve své době byl, když se přemístil do Restartu, takže tato dvě partnerská města Ostrov a Rastatt se skrze hudbu zde dnes spojila a byl to krásný zážitek“ sdělila Michaela Káčerková – ředitelka festivalu.

Na koncertě zaznělo dílo Fischera, Johanna Ferdinanda Richtera – Fischerova žáka a karlovarského rodáka Georga Philippa Telemanna a dalších barokních mistrů.

„Slyšeli jsme tady úžasný koncert původní barokní hudby, na které bylo úžasné právě to, že hudba zazněla v autentickém prostředí, takže se dá klidně bez nadsázky říct, že dílo Josefa Caspara Ferdinanda Fischera, který tady v tomto piaristickém klášteře studoval zaznělo v tomto kostele před 300 lety i dnes, zvláštnosti dnešního koncertu bylo jakoby propojení žánrů, kromě toho, že tady zněla hudba, tak byla doprovozena krásným scénickým tancem, tanečnice v bílém navozovali a vypadaly jako andělé, takže myslím si. že jsme si odnesli úžasný zážitek“ dodal Ing. Marek Poledníček – místostarosta města Ostrova.

Anděly v bílém byly tanečnice Tanečního souboru Mirákl, sólistky juniorské kategorie. Vystoupily zde s premiérou choreografie na suitu J.C.F.Fischera v interpretaci Riccio Quartetto.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov