Výstavba tělocvičny

Stavba nové tělocvičny základní a mateřské školy Myslbekova, kterou zkomplikovala přeložka sítí, konečně odstartovala.

Veškeré náležitosti spojené s výstavbou od projektové dokumentace, územního rozhodnutí o stavbě i stavebního povolení byly opatřeny již v roce 2017 a začátkem roku letošního. Realizaci stavby samotné zpozdila přeložka sítí NN.  

„Co se týká předání staveniště a tohodle už jsme to teďka posunuly a zahájili jsme prvního října, firma Stasko, která vyhrála výběrové řízení tak zahájila práce samozřejmě zemařinu od toho se to musí vyvíjet“ Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Tělocvična bude stát vedle stávající tělocvičny, zčásti na ploše dopravního hřiště. Propojena bude krčkem a navazovat bude na budovu základní školy.

„Nová tělocvična samozřejmě bude větší než ta stávající, bude odpovídat hřiště na třeba volejbal tam bude, košíkovou pro normální zápasy, který jsou třeba na úrovni kraje“ Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Jak se bude využívat plocha před novou tělocvičnou a zázemí, včetně zbytku dopravního hřiště, zatím není rozhodnuto.

„Zatím je domluveno, že se vlastně jenom potom vyklidí staveniště, protože dneska to hřiště celé slouží jako zařízení staveniště, protože škola musí samozřejmě fungovat,musíme nějak zajistit pro zhotovitele stavby podmínky“ dodal Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Výstavba tělocvičny by měla skončit do konce školního roku 2018/2019 a je na ní vyčleněno přibližně 45 milionů korun včetně DPH z městského rozpočtu.  

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov