Výstavba kanalizace

 Město Ostrov má vybudovaný rozsáhlý kanalizační systém s moderní plně automatizovanou čistírnou odpadních vod. Systém má dostatečnou kapacitu, aby se na něj mohly napojovat další doposud neodkanalizované části Ostrova. K dnešnímu dni je na něj napojen i Vykmanov a Dolní i Horní Žďár. Zároveň se v současné době připravuje připojení Květnové. Položeny zde budou necelé tři kilometry kanalizačního potrubí, kdy se celkové náklady odhadují na částku přibližně 6 milionů korun. Hrazeny budou z prostředků Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, jehož je Ostrov dlouholetým členem a část nákladů by mohla pokrýt dotace z Karlovarského kraje.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov