Výstavba atletického areálu v Ostrově byla spuštěna

Dlouho očekávaná výstavba atletického areálu v blízkosti základní školy Masarykova byla spuštěna.

Demoliční práce na bývalém fotbalovém hřišti započaly v květnu letošního roku. Stavební technika zde srovnala se zemí zchátralou tribunu a dvě garáže. To si vyžádalo zhruba 500 tisíc korun z městského rozpočtu. Další stavební práce v podobě přípravy prostoru na samotné vybudování atletického areálu zahájila zhotovitelská firma v září.

„Začaly vlastně zemní práce, takže v první řadě se musí odstranit drn a zemina, která je nevhodná na další použití na terénní úpravy,“ uvedl vedoucí odboru investic Jiří Šuster.

Jak uvedl vedoucí investic, souběžně s těmito pracemi je potřeba udělat i přeložku kanalizace a její následné napojení,přeložku a přípojku vodovodu a další.Vhodný odtěžený materiál ze staveniště bude použit do násypů na hrubé terénní úpravy a jako podklad pro položení tartanového povrchu samotného oválu o délce 333m v horní části hřiště.

„Samozřejmě se ještě udělá tribuna, která se nachází pod školou směrem k bazénu a tělocvičně a vlastně s tím souvisí další stavby, to znamená šatny, osvětlení a další věci,“ vysvětlil Jiří Šuster.

Atletický ovál včetně zázemí pro sportovce by měl být dokončen v květnu 2017. Navazovat na to bude druhá etapa výstavby,která se přemístí do spodní části hřiště směrem k ulici Krušnohorské. V těchto místech vznikne fotbalové hřiště včetně zázemí. Podle předběžných propočtů by se náklady na realizaci měly pohybovat kolem 50 milionů korun. O tom jak výstavba pokračuje vás budeme průběžně informovat prostřednictvím našich zpráv.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov