Výstavba atletického areálu pokračuje podle plánu

Výstavba atletického areálu v blízkosti základní školy Masarykova jede na plné obrátky.

Díky příznivým klimatickým podmínkám pokračuje zhotovitelská firma s výstavbou areálu. Těžká technika zde pracuje téměř nepřetržitě. Do této chvíle byly na stavební úpravy vynaloženy zhruba 3 miliony finančních prostředků z městské kasy. Podle vedoucího odboru investic Jiřího Šustera se náklady do konce roku 2016 vyšplhají na necelých 7 milionů korun.

„Momentálně na stavbě probíhají práce přeložka kanalizace, která vede vlastně od ulice Družební směrem až k tělocvičně. Ta je těsně před dokončením. Další akce, která vlastně už proběhla, je napojení vodovodu na vodovodní řád v Krušnohorské ulici“ uvedl vedoucí odboru investic Jiří Šuster.

V tuto chvíli je voda přivedena až k místu, kde jsou situovány nové šatny. Vybudovány byly i dvě šachty, na které byla napojena splašková kanalizace.

„Klimatické podmínky nám umožňují stavět bez nějakého omezení. Problém je trošku s vodou, že ta pláň je trošku rozbahněná. Probíhají pořád další odtěžení svahu, kde se bude připravovat základová spára pro založení opěrné zdi“, vysvětlil Jiří Šuster.

Ta bude vystavěna v horní části areálu, ve směru od plaveckého bazénu až k jídelně základní školy. V současné chvíli zde také probíhá hloubení vlastních základů šaten celého objektu. Uprostřed areálu je již nyní vidět připravený podklad plochy, který bude před dokončením areálu zatravněn a kolem něj povede ovál o délce 333m. Běžecký ovál bude z tartanového povrchu.

„Mělo by se pokračovat v drenážích pod plochou a odtěžení zbytku ještě vlastně materiálu, který je směrem ke Scholarestu, kde vlastně ještě máme lavici a to by mělo vlastně být v tý první fázi nebo kvartálu roku 2017“, doplnil vedoucí odboru investic.

O dalším průběhu stavby Vás budeme informovat prostřednictvím zpráv začátkem roku 2017.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov