Výstavba areálu IZS v Ostrově je v plném proudu

V březnu letošního roku byla terénními úpravami započata výstavba areálu Integrovaného záchranného systému.

Areál záchranných složek se bude skládat ze tří staveb. Zdravotnické záchranné služby, hasičské zbrojnice Karlovarského kraje a budovy pro městskou policii a sbor dobrovolných hasičů. Vyroste na Jáchymovské ulici, místo již několik let chátrajícího zahradnictví. Terénní úpravy si v první fázi vyžádaly demolici původních staveb, pokácení zeleně a odtěžení přibližně 5000 kubíků nevhodné zeminy. Souběžně se v tuto chvíli na stavbě podílejí tři firmy.

„Stavbu hrubou, která teďka roste a je zhruba pod věnec, je to stavba záchranky, která patří pod Karlovarský kraj, investorem je Karlovarský kraj a stavbu provádí firma Jurica a.s,“ sdělil vedoucí odboru investic Jiří Šuster.

„Je to klasická pozemní stavba tzn. je to zděný systém, je to přízemní budova takovej trošku větší rodinný domek. Stavba obsahuje kompletní zázemí pro záchranku, tzn. všechny denní místnosti, šatny, sklady hlavně garáže pro vozidla záchranné služby,“ vysvětlil ředitel společnosti Jurica Group Ing. Antonín Jurica.

V těsné blízkosti hrubé stavby probíhá sanace území. Další zhotovitelská firma zde pokládá drenáž dešťové kanalizace a z druhé strany od holobytů kanalizaci splaškovou. Tato část stavby spadá pod město Ostrov, které je jejím investorem.

„Třetí stavba, která tady probíhá a je vidět je teplovodní přípojka, která se napojuje na teplovodní přípojku z Tesca a bude propojovat vlastně napájet celej areál IZS,“ prozradil Šuster.

I výstavba teplovodní přípojky spadá pod město Ostrov a přijde na částku 2 300 tisíc korun. Dokončení je naplánováno na konec října. Proti původním plánům je v tuto chvíli celá stavba v mírném skluzu.  

„Záchranka měla vlastně fungovat ještě v letošním roce, po úpravách termínu je domluveno, že všechny média i my vlastně, který budujeme inženýrský sítě pro záchranku, musíme mít to všechno zprovozněný do konce roku, tak aby po novém roce se všechno zkolaudovalo a mohlo dojít k provozování záchranky,“ řekl Šuster.

Po dokončení záchranky by měla výstavba pokračovat objektem města Ostrov určeným pro dobrovolné hasiče a městskou policii.

„Máme teďka projektovou dokumentaci  hotovou, čekáme na vydání stavebního povolení, ten objekt náš se bude nacházet zhruba ve středu této plochy a celé té stavby,“ dodal vedoucí odboru investic Šuster.

Jednat se bude o veliký dům, kde se počítá se dvěma velkými stáními pro hasičská auta, garáž i mycí box. Následovat by pak měla stavba hasičského záchranného sboru KK. Dokončení celého areálu je naplánováno na rok 2018. Hrubý propočet celkových nákladů na jeho výstavbu se pohybuje kolem 145 milionů korun.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov