Výsledky Tříkrálové sbírky

  1. ročník Tříkrálové sbírky organizované oblastní charitou skončil v Ostrově 15. ledna. Vybrané prostředky pomohou dovybavit dalších 18 lůžek Domova pro seniory.

Skupinky koledníků, stejně jako v uplynulých letech prošly celé město a také okolní obce. Vybaveny byly zapečetěnými pokladničkami a malými dárky, které rozdávali všem, co se rozhodli přispět na dobrou věc. Při letošní koledě bylo vybráno celkem 143 366,- Kč, ze kterých se podle pravidel sbírky vrátí ostrovské charitě 65% tedy 93 300,- Kč. Všem, kteří přispěli jakoukoli částkou, patří velké poděkování.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov