Výměna laviček – lokalita Kopec

V odpočinkové lokalitě Kopec dojde na základě rozhodnutí města k výměně volně stojících laviček. Důvodem jsou opakované krádeže i přemísťování na libovolná místa. Všech 13 kusů stávajících laviček bude nahrazeno novými, s mohutnější konstrukcí. Navíc budou lavičky na určených místech zabetonovány do země, zamezí se tak jejich možnému odcizení či přemístění. Finanční náklady spojené s výměnou se proti původní realizované variantě navýší o necelých 50 tisíc korun.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov