Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 24. a 25. května.

Volit se bude v pátek 24.května v čase od 14 do 22 hodin a v sobotu 25.května od 8 do 14 hodin a to v celkem 14 volebních okrscích. Každému voliči bude hlasování umožněno poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději 3 dny před termínem voleb do poštovních schránek. V den voleb budou lístky také k dispozici ve volebních místnostech.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov