Vojenské cvičení HRADBA 2018

Největší vojenské cvičení HRADBA 2018 probíhá ve dnech 3. až 30. dubna ve vojenských újezdech Libavá a Hradiště. Zapojila se do něj i pěší aktivní rota zálohy Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary.

Karlovarská rota se do cvičení zapojila ve dnech 9. až 15. dubna. Nástup příslušníků roty proběhl v pondělních ranních hodinách.

Vojáci pěší roty aktivní zálohy karlovarského vojenského velitelství se zúčastní největšího vojenského cvičení ve vojenském újezdu v Hradišti, jeho obsahem bude připravenost a prověření nácviku v rámci střelecké přípravy, taktické přípravy“ sdělila Bc. Iveta Vašková – SPŠ, tisková mluvčí.

Cvičení je rozděleno do dvou částí. V již první zmiňované se vojáci zaměří i na ochranu proti zbraním hromadného ničení a sladěnost jednotek.

“ V druhé části budou příslušníci pěší roty posíleni k policii České republiky ke střežení a ochraně vlastně bezpečnosti obyvatel, tohoto cvičení se účastní 45 příslušníků pěší roty KKVV z toho počtu jedna žena, s tím, že 35 příslušníků pěší roty bude vyčleněno do společných hlídek s PČR“ uvedla prap. Bc. Iveta Vašková – SPŠ, tisková mluvčí.

„Aktivním zálohám se věnuji už od roku 2010, kdy jsme do armády vstoupili ještě společně s mými dvěma bratry, takže nyní už 8 rokem prošli jsme základním výcvikem a musím říct, že ta motivace nebude odlišná od mých kolegů a je to především jednak nějakým způsobem být připraven na to, když přijde něco neočekávaného a zároveň způsob jak vlastně taky pomoci našemu státu“ řekl Erik Kříž – četař, v civilu krajský manažer politické strany.

„Já pracuji jako projektant v jedné firmě, která vyrábí obráběcí nástroje, co se týče mý služby v aktivní záloze, tak je to od roku 2003 vlastně od začátku, na každým cvičení jsou kladený nároky na něco jinýho, abysme získali znalosti a dovednosti ve všech možných oblastech vojenského výcviku“ sdělil Richard Schmied – rotmistr.

Společné hlídky proběhnou ve dnech 13. a 14 dubna na 10 obvodních odděleních Krajského ředitelství Policie ČR, mezi které spadá i Ostrov. Cílem cvičení je stmelení a faktický nácvik případného teroristického útoku, který se stal v roce 2016 v členských zemích.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Karlovy Vary