Veřejná sbírka KK

Karlovarský kraj vyhlásil další veřejnou sbírku, tentokrát na pomoc ostrovskému občanovi.

Veřejná sbírka je určena pro pana Václava Kolína, který je odkázán elektrický invalidní vozík.

„Tak já bych v úvodu řekl, že Karlovarský kraj již delší dobu pořádá veřejné sbírky pro naše občany Karlovarského kraje, kteří se dostanou do tíživé situace z důvodu nějaké mimořádné události, anebo z důvodu jejich zdravotního stavu . I v tomto případě jsme se rozhodli uspořádat veřejnou sbírku pro pana Václava Kolína“ uvedl Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje.

Pan Kolín pocítil zdravotní potíže poprvé v roce 2012 a během let se jeho stav zhoršil natolik, že je pro něj každodenní život stále náročnější. Žije v patrovém domě se svojí ženou, která o něj pečuje, a velkou překážkou jsou pro něj schody.

„Já bych touto cestou chtěl moc požádat občany Karlovarského kraje, abychom společně přispěli panu Kolínovi na kolečkový schodolez, abychom mu usnadnili jeho život. Budou-li chtít občané přispět panu Václavu Kolínovi, můžou to udělat dvěma způsoby“ řekl Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje.

Finanční prostředky můžou zájemci vložit do zapečetěné sběrací pokladničky, která je umístěna na recepci budovy A krajského úřadu v Karlových Varech. Přispět lze také na speciální bankovní účet (115-8527850227/0100).

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov