Velký Rybník – likvidace odpadních vod

Předložit doklady o likvidaci odpadních vod za poslední dva kalendářní roky musí majitelé objektů na Velkém Rybníce.

Učinit tak musí v rámci veřejné vyhlášky vydané Městským úřadem v Ostrově.  Zhruba od roku 2010 se snaží vedení města Hroznětín, aby byla voda v rekreační oblasti Velký Rybník opět vhodná ke koupání po celé léto, tak jako tomu bývalo kdysi. Po dobu několika uplynulých let je kvalita vody vždy s nástupem letních měsíců nevhodná ke koupání a na stupnici kvality se pohybuje v alarmujících vysokých hodnotách. To nahrává výskytu a následnému přemnožení parazitů, kteří jsou zdraví škodliví.

“ My se snažíme různými kroky zlepšovat stav vody. Jedním z těch kroků je například vápnění, které proběhlo minulý týden, dalšími kroky je připravovaná studie vyčištění rybníka. Samozřejmě je potřeba i spolupráce s občany, z toho důvodu vznikla nová vyhláška „, vysvětlil místostarosta města Hroznětín Zdeněk Jánský.

Novou veřejnou vyhlášku vydal odbor životního prostředí Městského úřadu v Ostrově, pod něhož rekreační oblast Velký Rybník spadá. Vyhláška vyzývá majitele objektů pro trvalé bydlení nebo rekreační užívání k předložení dokladů o způsobu likvidace odpadních vod.

“ Jedná se o doklad vlastně o fakturu od firmy, která jim tu žumpu vyváží, kde je uvedeno kolik toho vyvezli. Chceme ještě, aby nám doložili k tomu vlastně počet osob, které objekt užívají a objem žumpy a jak často tam jsou. Protože někde se jedná o trvalé bydlení a někde jenom o rekreaci „, uvedla vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Ostrov Ing. Jindra Jerglová.

Doložit tak veškeré doklady týkající se likvidace splaškových odpadních vod musí všichni majitelé objektů na Velkém Rybníce a to i ze vzdálenějšího místa od rybníka. Voda v těchto místech nemá přítok ani odtok a tudíž nemůže cirkulovat. To nahrává rychlému procesu zhoršování vody.

“ Problémem vody v rybníce je vysoká hladina fosforu a nízká hladina dusíku a vápníku. Fosfáty nebo tedy fosfor podporuje tvorbu sinic a ta zvýšená hladina fosforu je z důvodu vypouštění odpadních vod s fosfáty do rybníka. Takže ty kroky jsou vlastně k tomu, aby se častěji vyvážely odpadní splaškové nádoby, mám na mysli žumpy, septiky atak dále „, konstatoval místostarosta Jánský.

Jak uvedla Jindra Jerglová musí podle nové vyhlášky, doklady za vývozy žumpy, majitelé objektů doložit na Městský úřad v Ostrově nejpozději do 31. srpna letošního roku.

“ Pokud to nedoloží, mohou dostat pokutu až do výše 50 tisíc korun ů, dodala Jindra Jerglová

Pokud se úřadům podaří snížit nebo úplně zamezit vypouštění splaškových odpadních vod do rybníka, mohla by se tato lokalita v budoucnu dočkat čisté vody vhodné ke koupání a stát se vyhledávanou odpočinkovou oblastí.

 

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Hroznětín