Velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery na odpad z domácností budou v Ostrově a přilehlých obcích rozmístěny v období od 8. dubna až do 27.května.

Jarní rozmístění kontejnerů ve městě je naplánováno na osm etap. Podle daného harmonogramu bude nádoba na odpad přistavena na určené místo vždy v sobotu v ranních hodinách a odvezena bude v tentýž den po 14:00 hodině. Do kontejnerů je možné odkládat nepotřebné věci z domácností, jako starý nábytek, nejlépe rozebraný na menší části, koberce a podobně. Věci odložené mimo určené nádoby budou posuzovány jako černá skládka, kterou budou řešit strážníci Městské policie Ostrov. Více informací naleznete na stránkách města na www.ostrov.cz v sekci odbor majetkové správy.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov