Velkoobjemové kontejnery

Nepotřebné věci z domácností mohou v rámci podzimního úklidu odkládat lidé do velkoobjemových kontejnerů, které budou na území našeho města rozmístěny v osmi etapách, v období od 23. září až do 11. listopadu. Podle daného harmonogramu umístěného na internetových stránkách města / www.ostrov.cz / budou nádoby na odpad přistaveny vždy v sobotu v ranních hodinách a odvezeny po 14:00 hodině. Odložené věci mimo kontejnery budou posuzovány Městskou policií jako černá skládka.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov