Velké opravy – Dům kultury

Dům kultury, dominantu našeho města, čeká rozsáhlá obnova. Práce jsou plánovány na období od května letošního roku do 31. srpna roku 2020.

Dům kultury patří k výrazným stavbám odrážejícím historii města. Jeho památková hodnota spočívá v autenticky zachovaném výrazu stavby s původními prvky, včetně výplní i interiéru a původního mobiliáře. Dostavěn a slavnostně otevřen byl 1. května roku 1955. Město Ostrov vyhlásilo veřejnou zakázku na opravu jeho omítky a výměnu a repasi oken a dveří.

„V březnu bysme mohli znát už výsledek veřejný zakázky, čili zhotovitele stavby a potom začne uzavírání smlouvy, podepisování a v dubnu bysme měli předávat staveniště“ řekl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Práce začnou zprvu v zadní části budovy, vzhledem k tomu, že jsou v Domě kultury v měsíci květnu naplánovány ještě kulturní akce. V 1. etapě dojde k výměně a repasi oken a dveří v zadní části, kde budou prováděny i práce na fasádě a následně se práce přesunou na průčelí objektu. Ve 2. etapě bude dokončena výměna zbývajících oken, dveří a dokončena bude celá fasáda na budově.

„Všechno je sledovaný památkářema, čili veškeré kroky se musí konzultovat s památkářema, postup, technologie, vyspravení a ty všechny opravy musí být konzultovány s památkářema“ uvedl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Co se týká barevnosti oken, vše je jasně dáno, některá okna jsou již vyměněna, budou světlá, v místech, kde jsou okna tmavá, jako u hlavního vchodu, zůstanou ve stejném odstínu, jako dveře. Vše musí být autentické, přesně tak, jak se zdemontuje. Stejně je tomu tak i u barevného vzhledu budovy.

„Barevnost zůstane stejná, opraví se, omyje se fasáda, opraví se praskliny, opraví se ty nežádoucí opravy, který už proběhly před řadou let, vytmelí se a potom vlastně se udělá transparentní nátěr, čili se ta omítka bezbarvě natře“ dodal Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Pro letošní rok má Město Ostrov připraveno na opravy ze svého rozpočtu na obnovu Domu kultury více než 20 milionů korun. Rozpočet, který zpracovali projektanti, se pohybuje kolem 29 milionů, ale ani tato částka nemusí být konečná.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov