Vánoční strom

Vánoční strom už zaujmul své místo na Mírovém náměstí. I tentokrát byl vybrán z katastru města.  

Městu Ostrov každoročně nabízí jehličnaté stromy lidé, kteří je mají na svých zahradách, pozemcích či v těsné blízkosti domů. Ve většině případů strom již nevyhovuje svým vzrůstem či zdravím, svému okolí.

“ Odbor správy majetku města jako každoročně zajistil dva stromky, první stromek, který stojí na náměstí je z malého náměstí ze starého města, vedle kostela sv. Michaela, ten nám tam se opíral vlastně o státem chráněnou památku, obelisk se zlatým křížem je to stříbrnej smrček, vysokej zhruba 12 metrů „, uvedl  vedoucí odboru majetku města Ivan Vysocký.

Druhý stromek, umístěný na Staré náměstí, pochází ze soukromého pozemku. Jedná se také o stříbrný smrk, vysoký zhruba 6 metrů.

“ Stromky nám porazila firma a dopravila nám to spediční firma 9:23:20 náklady na osazení stromků se pohybují v průměru kolem 50 tisíc, podle toho jaká je složitost cesty „, řekl Vysocký.

Patří sem samotná přeprava stromů, včetně pokácení, seříznutí na potřebnou výšku a následná instalace. Částka je hrazena z městského rozpočtu.

“ Výzdobu stromečků nám zajišťuje jako každoročně firma. Výzdoba města probíhala v minulém týdnu, v pátek byla dokončena a je to tradiční výzdoba, na kterou jsme ve městě zvyklí „, dodal vedoucí odboru majetku města Ivan Vysocký.

Vánoční atmosféru ve městě doplňuje 32 světelných prvků instalovaných na sloupech veřejného osvětlení na Hlavní třídě a části Masarykovy a Krušnohorské ulice. 3 kusy jsou umístěny i na Starém náměstí. Strom na Mírovém náměstí zdobí 500 metrů světelného řetězu a na Starém náměstí metrů 120. Od loňského roku je rovněž zdobena Stará radnice. Celkové náklady na nazdobení stromů, radnice a sloupů veřejného osvětlení se pohybují v rozsahu cca 80 tisíc korun. Slavnostně rozsvícení vánočního stromu letos připadá na neděli 3. prosince, kdy doprovodný program začíná v 17 hodin.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov