Územní studie – Jáchymovská

Město Ostrov nechalo zpracovat studii na území Jáchymovské ulice, v místech bývalé vlečky.

Rada města rozhodla na základě provedeného hodnocení podaných nabídek o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu firmě s nejnižší nabídkovou cenou.

„Pro zpracování studie tohoto území Jáchymovská ulice vlečka je to mezi těma Penny markety v Ostrově jsme vybrali firmu Noza z Kladna, termín má do příštího roku zpracování“ uvedl Ing. Josef Železný – starosta města Ostrov.

Cena za zpracování studie dopravní a technické infrastruktury zmiňovaného území, činí 945 978,- Kč včetně DPH.

„Řeší se todle území, území mezi starým a novým Ostrovem, my jsme na to měli tuším před dvěma lety studii od univerzity pražský, kdy studenti se vyjadřovali teda těma projektama, jak by si tuto zástavu představovali“ sdělil Ing. Josef Železný – starosta města Ostrov.

Jak nám sdělil starosta města Ostrov Josef Železný, mezi představami studentů byla spousta zajímavých věcí a nápadů k tomuto poměrně rozsáhlému území téměř v samotném středu města. Svou vizi má i vedení Ostrova.

„Představa je o bytech a samozřejmě obchody a obslužnost, jedna základní podmínka teda je aby tydlencty objekty byly napojený na ostrovskou teplárnu“ doplnil Ing. Josef Železný – starosta města Ostrov.

Budoucnost území bývalé vlečky na Jáchymovské ulici se tedy pomalu ale jistě začíná opět znovu rýsovat. Zda se městu podaří naplnit představy o rozšíření bytové výstavby ukáže až čas.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov