Úpravy v obci Krásný Les

Krásný Les,který se nachází v blízkosti města Ostrov, postupně zvelebuje svojí obec a přilehlé okolí.

Malá obec s názvem Krásný Les leží uprostřed přírody a nachází se v blízkosti Ostrova. Vedení úřadu v čele se starostou Pavlem Jandákem se snaží o modernizaci obce i přilehlého okolí. Svědčí o tom i zrekonstruovaný místní hostinec, velké multifunkční hřiště pro děti nebo zrenovovaná socha Panny Marie s Jezulátkem.

„V letošním roce jsme opravili komunikace a to na sedmi úsecích v obci Krásný Les a v obci Damice. Celkové náklady činily milion 800 tisíc,“ uvedl starosta obce Krásný Les Pavel Jandák

Komunikace byla v těchto místech již nevyhovující a z toho důvodu musela být opravena. Další stavební úpravy proběhly v přilehlé obci s názvem Damice, kterou Krásný Les spravuje.

„V tomto roce jsme dále opravili nebo více méně přemístili jsme zastávku z komunikace I/13 do obce Damice a samozřejmě jsme zde vytvořili otočiště pro autobusy,“ dodal starosta Jandák.

K přemístění zastávky přistoupili i z důvodu bezpečnosti především dětí, cestujících do školy. Náklady na přemístění byly z části financovány Karlovarským krajem z programu Obnova venkova a penězi z obecní kasy. V současné době probíhá v Damicích obnova sloupů veřejného osvětlení, kterých je tu celkem 32.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov