Tříkrálová sbírka

19. ročník celorepublikové tříkrálové sbírky skončil. V našem městě a jeho okolí byla letos vybrána částka ve výši 96 455 korun.

Domácnosti, úřady a další místa navštěvovali Kašpar, Melichar a Baltazar ve dnech 3. až 14. ledna. Z vybraných finančních prostředků se Oblastní charitě Ostrov vrátí dle pravidel sbírky 65 procent – tedy necelých 63 tisíc korun. Ty budou použity na podporu  provozu Domovů pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně. 15 procent je určeno na podporu projektů Diecézní charity Plzeň, 10 procent na humanitární pomoc do zahraničí, 5 procent na podporu projektů Charity Česká republika a zbývajících 5% na režii sbírky. Přispívat do sbírky je možné i v průběhu celého roku a to na číslo účtu, které vidíte na svých obrazovkách /66008822/0800/  s variabilním symbolem 777. Sbírku je také možné podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 v uvedeném tvaru. /DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90/.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov