Třídící kalendář

Plánovací kalendář pro příští rok doplněný o užitečné informace ke třídění a sběru odpadu obdrželi zdarma do svých schránek občané našeho města a jeho místních částí.

Myšlenku rozeslat lidem do domácností kalendář čerpala Petra Niederhafnerová z odboru správy majetku města po vzoru jiných měst.   

„Já jsem na jednom ze seminářů viděla, že i některá města v severních Čechách mají takovýto plánovací kalendář, kde ještě byli doplňující informace pro to dané město, proto jsem ve spolupráci se společností Eko-kom požádala o nějaké informace, jak toto zajistit i pro občany Ostrova“ uvedla Petra Niederhafnerová – pracovnice odboru správy majetku města.

Rady ke správnému třídění se týkají žlutých, modrých, zeleno-bílých a stříbrných nádob, kam se odkládají plast, papír, sklo, kov a také nápojové kartony, které se nevyhazují jako v jiných městech do speciálních nádob, ale u nás patří do plastů. Třídění je pro občany, ale i pro samotné město, jednoznačně přínosné.

„Pro město je správné třídění to, že není znehodnocený potom ten tříděný odpad, který odváží společnost, která tento odpad ještě třídí, a my potom za to dostáváme peníze, lidem to přináší, možnost odevzdat do směsného komunálního odpadu méně toho odpadu, tím pádem mít menší nádobu, snížit četnost vývozu a tím pádem zase ušetří finance“ dodala  Petra Niederhafnerová – pracovnice odboru správy majetku města.

Podle slov Petry Niederhafnerové se finance získané pro město tříděním odpadu každý rok navyšují. Přibližně se jedná o částku ve výši 2 milionů korun ročně. Z těchto peněz se hradí služby týkající se svozu separovaného odpadu, vybudování stání pro tento odpad, ale nakoupili se za ně například i tašky na třídění odpadu, které občané dostávají zdarma. Další užitečné informace vytištěné na kalendáři jsou spojeny se sběrným dvorem.  

„Nechala jsem vytisknout i doplňující informaci provozní doby sběrného dvora, co do toho sběrného lze odevzdat a také naše veverka, která je ve znaku města, ukazuje lidem, že pokud si neví rady nejsou si jisti, tak můžou se obrátit na mě “ sdělila Petra Niederhafnerová – pracovnice odboru správy majetku města.

Pokud lidem do schránek kalendář nedorazil, mohou se obrátit emailem přímo na správu města. Roznos měla Česká pošta zajistit v celém Ostrově, a to i v jeho místních částech, obdržet jej tak správně měla každá domácnost. V případě zájmu, jsou další vytištěné kalendáře k dispozici přímo v kanceláři Petry Niederhafnerové na městském úřadě.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov