Těžba uranové rudy – přednáška

V sobotu 27. dubna se v Muzeu Královské mincovny v Jáchymově uskuteční přednáška na téma „Těžba uranové rudy v Československu a východním Německu“. Přednášející Klára Pinerová z Ústavu pro studium totalitních režimů přiblíží období těžby uranové rudy na obou stranách Krušných hor. Osvětlí, jakými způsoby byly pracovní síly v regionech okolí měst Jáchymova, Johanngeorgenstadtu a Sneebergu získávány a vysvětlí důvody, proč obě země přistoupily ke zcela jiné strategii. Zatímco v Československu kromě civilních pracovníků v dolech pracovali i vězni, v NDR pracovali výhradně civilní pracovníci. Přednáška začíná v 17 hodin.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Jáchymov