Tělocvična ZŠ Myslbekova

Stavba nové tělocvičny základní a mateřské školy Myslbekova za více než 45 milionů korun běží dle připraveného harmonogramu. V letošním roce byla prostavěna částka ve výši dvou milionů.

Tělocvična roste v těsné blízkosti stávající tělocvičny školy. Její výstavba je plně hrazena z městského rozpočtu.

„Stavba začala přeložkou ČEZu a potom pokračovala vlastní výstavbou tělocvičny a zázemí, předali jsme staveniště koncem září, práce začaly 1. října, dneska máme hotovo základové pasy pod tělocvičnu, základy pod zázemí tělocvičny a sociálky a připravenou vlastně podizolaci a za námi je vidět, že zhotovitel už navez zdící materiál, kdy by to zázemí měl začít zdít“ uvedl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Rozlohou bude nová tělocvična větší než ta, kterou škola disponuje. Zabere zhruba jednu třetinu dopravního hřiště. Prostorově bude tělocvična a její hřiště odpovídat velikostí pro normální zápasy ve volejbale či košíkové na úrovni kraje.

 „Podél vlastně bývalý tribuny směrem k ulici J. V. Myslbeka ještě povede kanalizační přípojka, co se týká dalších postupů prací, a to co nás teď čeká, tak když to umožněj klimatické podmínky, tak zhotovitel bude pokračovat ve zdění toho přístavku, no a bude se snažit co nejdřív to dát po střechu“ sdělil Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Podle harmonogramu a dle smlouvy o dílo by zhotovitel měl stavbu dokončit v měsíci srpnu, tak aby se v novém školním roce mohlo v tělocvičně i  zázemí normálně vyučovat a cvičit. Vzhledem k tomu, že tělocvična nebude využívána jen školou, řešil se i samostatný přístup.  

„Propojení samozřejmě škola musí být, ale je to udělaný tak, aby ty volnočasové aktivity, které probíhají mimo školní docházku se dostali do tělocvičny a do toho zázemí mimo budovu školy, takže bude mít ten přístup do tělocvičny toho zázemí zvláštní vstup tady, právě z tohodle prostoru bývalého dopravního hřiště, a se školou budeme mít propojení bezbariérově co jde, protože se napojíme malou rampičkou na stávající podlaží budovy, jinak škola není bezbarierová, to všichni víme“ Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Podle slov Jiřího Šustera, jede výstavba podle plánu a zatím si nevyžádala žádné vícepráce, jen drobné úpravy.  

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov