Tělocvična ZŠ Myslbekova

Výstavba nová tělocvičny základní a mateřské školy Myslbekova pokračuje dle harmonogramu. Z celkových nákladů ve výši 44 milionů již byla prostavěna jedna čtvrtina.

Se stavbou začala zhotovitelská firma v říjnu loňského roku. Práce probíhaly bez přerušení i v průběhu zimního období. Naplánovaný harmonogram se tedy i díky tomu daří dodržet.

„Vidíte za námi, co vlastně je dneska postaveno, hrubá stavba té přístavby, to znamená šaten, zázemí, schodiště, které bude potom ústit na ten ochoz a jsme zhruba ve třech čtvrtinách hrubé stavby vlastní tělocvičny“ uvedl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Vzhledem k tomu, že se jedná o úplně novou výstavbu jsou s ní spojeny i další nutné práce v její těsné blízkosti.

„Samozřejmě k tomu ještě jsou další věci, čili je udělaná dešťová kanalizace je udělaná splašková kanalizace, vyvedá všecko před objekt , a co budou následovat další práce je poslední věnec a bude se tělocvična zastřešovat, střecha nad vlastně tou sociálkou je hotová, chybí jenom kousek tý střechy, co je nad tím ochozem a schodiště“ upřesnil Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Nové zázemí včetně šaten a sociálního zařízení bude uzpůsobeno tak, aby tělocvična byla schopna jet i v samostatném provozu.

Vznikne celé nové zázemí, nové šatny, sociálky nový pro vlastní pro vlastní provoz týdletý velký tělocvičny předpokládá se, že ta tělocvična bude využívána i mimo pracovní hodiny výuky čili pro veřejnost, proto bude oddělena od vlastní budovy, to co bude vlastně se propojovat, tak se bude propojovat až teda na konci stavby“ řekl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Co se týká rozlohy tělocvičny, rozměrové bude větší než ta stávající, kterou škola disponuje. Stavba bohužel zčásti zasahuje i na přilehlé dopravní hřiště.

„Je to zhruba třetina bývalého dopravního hřiště, musíme ještě k tomu vybudovat chodníky a přístupovou cestu okolo nový výstavby, no a ten zbytek připravujeme projekt parkoviště pro veřejnost“ dodal Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Dokončení výstavby, pokud bude i nadále dodržen její harmonogram, připadá na září letošního roku.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov