ZUŠ

Recitační soutěž proběhla v MDDM

Recitační soutěž proběhla v MDDM

Okresní kolo celostátní přehlídky v přednesu dětská scéna 2018 se již po druhé uskutečnilo v domě dětí a mládeže ve středu 7. března. Soutěže se v každé kategorii zúčastnilo od 12 až po 20 soutěžících. Tentokrát zasedli v porotě jako porotci například Eva Willigová nebo Jana Losová.  Na soutěži samozřejmě nechyběli ani žáci dramatického oboru…

ZUŠ – přihlášky pro seniory

ZUŠ – přihlášky pro seniory

V základní umělecké škole probíhá zápis do studia pro seniory pro školní rok 2018/2019. Zapsat se je možné do oboru hudebního, výtvarného, tanečního i literárně dramatického. Studium je určeno osobám starším 60let. Výuka probíhá v dopoledních hodinách a školné, dotované městem Ostrov, přijde 100Kč za osobu na školní rok. Přihlášky si lze vyzvednout a zároveň…

Vánoční koncert ZUŠ v Domě kultury

Vánoční koncert ZUŠ v Domě kultury

Vánoční koncert základní umělecké školy se podle očekávání opět těšil velkému zájmu. Sál domu kultury byl zaplněn do posledního místa. O úvod se již tradičně postarali divadelníci, kteří provázeli svými scénkami celý vánoční koncert. Ani pěvecká vystoupení nebrala konce. Tiše a ochotně v netradičním podání žáků hudebního kroužku, koledy či melodie ze známých filmů od…

Koncert sólistů ZUŠ

Koncert sólistů ZUŠ

Vánoční koncert v podání žáků ostrovské základní umělecké školy se rozezní začátkem prosince v Městské knihovně. Solisté hudebního oddělení základní umělecké školy v Ostrově předvedou svá vystoupení nejen rodičům, ale i široké veřejnosti v Oranžerii Václava Havla v Městské knihovně, ve čtvrtek 7. prosince od 17:00 hodin. Vstup na akci je zcela zdarma a lístky…

Vánoční koncert ZUŠ Ostrov

Vánoční koncert ZUŠ Ostrov

Vánoční koncert základní umělecké školy v Ostrově se jako každý rok i letos uskutečnil v divadelním sále Domu kultury a to v neděli 11. prosince v odpoledních hodinách. Po úvodním proslovu, kterého se ujala ředitelka Irena Konývková přivítali Ježíška na pódiu nejmenší účinkující se svým tanečním a pěveckým vystoupením. Následovala celá řada vystoupení v podání…

Vánoční koncert ZUŠ Ostrov v Domě kultury

Vánoční koncert ZUŠ Ostrov v Domě kultury

Žáci základní umělecké školy v Ostrově předvedou svá vystoupení nejen rodičům, ale i široké veřejnosti na tradičním Adventním koncertě školy. Ten se i v letošním roce uskuteční v Divadelním sále Domu kultury a to v neděli 11. prosince od 15:00 hodin. Lístky na akci jsou dostupné již nyní  v předprodeji v infocentru Domu kultury.