ZŠ Myslbekova

Tělocvična ZŠ Myslbekova

Tělocvična ZŠ Myslbekova

Výstavba nová tělocvičny základní a mateřské školy Myslbekova pokračuje dle harmonogramu. Z celkových nákladů ve výši 44 milionů již byla prostavěna jedna čtvrtina. Se stavbou začala zhotovitelská firma v říjnu loňského roku. Práce probíhaly bez přerušení i v průběhu zimního období. Naplánovaný harmonogram se tedy i díky tomu daří dodržet. „Vidíte za námi, co vlastně…

Projektový den – ZŠ Myslbekova

Projektový den – ZŠ Myslbekova

S oslavami 100.výročí republiky nezůstala pozadu ani základní škola Myslbekova. V úvodu středečního dne jí přijel navštívit sám T. G. Masaryk. Toho jak se sluší a patří s pořádnými ovacemi přivítali nejen žáci, ale i celý učitelský sbor. V jeho doprovodu se pak pan prezident vydal na prohlídku školy a jednotlivých tříd, které si k…

Výstavba tělocvičny

Výstavba tělocvičny

Stavba nové tělocvičny základní a mateřské školy Myslbekova, kterou zkomplikovala přeložka sítí, konečně odstartovala. Veškeré náležitosti spojené s výstavbou od projektové dokumentace, územního rozhodnutí o stavbě i stavebního povolení byly opatřeny již v roce 2017 a začátkem roku letošního. Realizaci stavby samotné zpozdila přeložka sítí NN.   „Co se týká předání staveniště a tohodle už…

Oprava prostranství ZŠ a MŠ Mylbekova

Oprava prostranství ZŠ a MŠ Mylbekova

Letní prázdniny využilo město Ostrov k opravě prostranství před základní a mateřskou školou Myslbekova. Zhotovitelská firma začala s pracemi souběžně s koncem školního roku. Důvodem je časové omezení prací pouze na dobu dvou měsíců, kdy mají děti prázdniny. „stavba se nazývá úprava předpolí před základní školou J. V. Myslbeka, plocha je rozdělena na několik částí na…

Úprava prostranství – ZŠ Myslbekova

Úprava prostranství – ZŠ Myslbekova

Hlavní prostranství před Základní a mateřskou školou Myslbekova projde celkovou úpravou. Práce na prostranství zahájila zhotovitelská firma prakticky ihned po podpisu smlouvy. Důvodem je mimo jiné i termín dokončení, který je stanoven na konec prázdnin, tak aby nebyl narušen začátek školního roku. Prostor před školou má značně narušen povrch, na mnoho místech navíc prorůstající trávou….