žadatelé

Žádosti o městské byty

Žádosti o městské byty

Podané žádosti o městské byty je nutné pravidelně každoročně aktualizovat ve stanoveném termínu od 1. ledna do 31. března. Zkontrolovat je potřeba uvedené údaje žadatelů, včetně kontaktů, případné změny rodinného stavu či nezájem o další vedení žádosti v evidenci. Tiskopis k obnovení žádosti je k dispozici na Městském úřadě Ostrov nebo na internetových stránkách v…

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

V druhé vlně kotlíkových dotací, kterou spustil Karlovarský kraj koncem srpna loňského roku, zbývá k rozdělení ještě zhruba 10 milionů korun, což vystačí k uspokojení přibližně stovky žadatelů. O kotlíkové dotace mohou žádat majitelé rodinných domů, jejichž původní kotel nesplňuje doporučenou emisní třídu. Vyměnit jej mohou za automatický kotel na uhlí a biomasu, plynový kondenzační…

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

Karlovarský kraj má pro zájemce o kotlíkové dotace připraveno ještě 14,8 milionu korun. Kraj spustil druhou vlnu kotlíkových dotací, kdy měl k dispozici celkem 64,7 milionu korun, letos v srpnu. Doposud podalo žádost o dotaci 530 žadatelů, ze kterých bylo 460 žádostí bezchybných. K rozdělení tak zbývá ještě 14,8 milionu pro cca 150 žadatelů. Ti…