výstavba

Výstavba ve městě

Výstavba ve městě

Město Ostrov chce využít prostor na Jáchymovské ulici, v místech bývalé vlečky, k bytové výstavbě. Bývalá vlečka od sebe odděluje staré a novém město. Jedná se o prostor, který svou rozlohou a umístěním, přímo vybízí k výstavbě nových domů a bytů. „Asi dva možná tři roky zpátky byla akce, kdy studenti připravili projekt, jak oni…

Finanční podpora bytové výstavby v Ostrově

Finanční podpora bytové výstavby v Ostrově

Program finanční podpory bytové výstavby 2018 ve městě Ostrov představuje možnost pro občany čerpat dotaci na nově vybudovaný rodinný dům nebo nový byt. Cílem programu je přispět k oživení a především podpoře bytové výstavby v katastrálním území města Ostrov, formou přímých finančních dotací poskytovaných z rozpočtu města pro období 1. ledna až 31. prosince letošního…

Atletický areál

Atletický areál

Atletický areál, který v posledních dnech roste přímo před očima si do současné doby vyžádal náklady z městského rozpočtu převyšující 20 milionů korun. Ostrov na výstavbu zažádal již třikrát o dotaci, ale v jejím získání nebyl úspěšné. Stavební práce jsou v plném proudu. Po úpravách terénu a podzemních pracích se pokračuje s budováním zázemí pro…

II. etapa rekonstrukce stacionáře

II. etapa rekonstrukce stacionáře

Druhá etapa rekonstrukce domova pokojného stáří, která přinese dalších 18 lůžek pro seniory, finišuje. Výstavba hrazená z městského rozpočtu přijde na více než 19 miliónů korun. Zhotovitelská firma přezvala staveniště v srpnu loňského roku. Prostory vznikají ve vybydlené jednopodlažní, podsklepené turistické ubytovně. “ Z původní budovy zůstalo vlastně obvodové zdivo, střecha se vyztužila, přistavilo se…

Atletický areál v Ostrově

Atletický areál v Ostrově

Výstavba atletického areálu v blízkosti základní školy Masarykova pokračuje i přes nepříznivé počasí podle daného harmonogramu. Realizace projektu výstavby areálu spustilo město Ostrov na jaře roku 2016. „Město Ostrov se rozhodlo, že vybuduje atletický stadion na základě poptávky. Měli jsme problém s tím, že atletický oddíl se nám natolik rozšířil, že kapacitně hřiště u třetí…

Hotel Myslivna

Hotel Myslivna

S budoucností bývalého hotelu Myslivna se ostrovští zastupitelé mohli seznámit na pracovním jednání začátkem ledna. Zastupitelé byli na pracovní jednání pozváni již koncem loňského roku na prosincovém zasedání zastupitelstva města. Vedení města předložilo všem zúčastněným návrh na přestavbu hotelu U Zámku a výstavbu měšťanského pivovaru. „Projekt vlastně začal tím, že jsme tedy koupili bývalý objekt…

Výstavba areálu IZS v Ostrově je v plném proudu

Výstavba areálu IZS v Ostrově je v plném proudu

V březnu letošního roku byla terénními úpravami započata výstavba areálu Integrovaného záchranného systému. Areál záchranných složek se bude skládat ze tří staveb. Zdravotnické záchranné služby, hasičské zbrojnice Karlovarského kraje a budovy pro městskou policii a sbor dobrovolných hasičů. Vyroste na Jáchymovské ulici, místo již několik let chátrajícího zahradnictví. Terénní úpravy si v první fázi vyžádaly…