vítání

Vítání miminek

Vítání miminek

První vítání miminek v letošním roce připadlo na neděli 21. ledna. Právoplatnými občany našeho města se stalo celkem 24 ratolestí. Přes počáteční v uvozovkách ne zcela klidný začátek se tentokrát ujala přivítání nových občánků za město Ostrov i rodinné centrum Ostrůvek Pavlína Lišková. Chyběla sice pamětní kniha pro zápis miminek, ale naštěstí se našlo náhradní…

Vítání miminek

Vítání miminek

Tradiční vítání miminek v neděli 1. října oslavilo pětileté výročí a to přivítáním dalších 27 nových občánků. Vše proběhlo podle předem psaného scénáře tedy zápis do pamětní knihy, obdarování i nezbytné focení. Za uplynulých pět let bylo přivítáno 350 miminek, z toho dvoje dvojčátka, 166 dívek a 184 chlapců. Nejstaršímu miminku bylo 13 měsíců a…

Vítání miminek

Vítání miminek

12 nových občánků města bylo přivítáno třetí červnovou neděli na Staré radnici. Slavnostní akt proběhl již tradičně podle nepsaného scénáře. Každé dítko bylo rodiči zapsáno do pamětní knihy. Maminky si převzaly pamětní listy, květiny i 50 korunový příspěvek do startu nového života. Nechybělo ani focení se třemi sudičkami a malá kulturní vložka.

Vítání miminek

Vítání miminek

I v měsíci březnu proběhlo tradiční vítání miminek. Celkem 13 malých občánků se společně se svými rodiči sešlo na půdě Staré radnice. Tady byli noví právoplatní občané zapsáni do pamětní knihy,  z úst starosty města nechybělo přání hodně zdraví a štěstí do dalšího života a v neposlední řadě se mohli šťastní rodiče spolu se svými…