Věž smrti

Pietní akt – Věž smrti

Pietní akt – Věž smrti

30. ročník vzpomínkové akce Jáchymovské peklo se uskutečnil ve dnech 17. a 18. května. Při této příležitosti bývalí muklové, ale i rodiny a příbuzní vzpomínají na desítky tisíc nevinných obětí komunistického režimu, které byly odsouzeny k dlouhým letům odnětí svobody a část z nich strávila dlouhé roky otrockou prací na těžbě uranové rudy v nelidských…

Jáchymovské peklo

Jáchymovské peklo

29. ročník vzpomínkové akce Jáchymovské peklo, se uskutečnil ve dnech 25. a 26. května. Při této příležitosti bývalí muklové, ale i rodiny a příbuzní zavzpomínali na několik desítek tisíc nevinných obětí komunistického režimu, které byly odsouzeny k dlouhým letům odnětí svobody a část z nich strávila dlouhé roky otrockou prací na těžbě uranové rudy v…

Znovuvysvěcení kaple

Znovuvysvěcení kaple

Nově opravená kaplička u zdi vykmanovské věznice bude znovu vysvěcena. Malá stavba přežila doby, kdy byly mnohé podobné stavby zničeny. Spolek občanů a přátel Vykmanova se kaple ujal a opravil ji. Svěcení se ujme biskup plzeňské diecéze Monsiňor Tomáš Holub v neděli 8. dubna ve 14 hodin. Zasvěcena bude blahoslavenému Titu Zemanovi, salesiánskému knězi, který…