velkoobjemové

Velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery

Nepotřebné věci z domácností mohou v rámci podzimního úklidu odkládat lidé do velkoobjemových kontejnerů, které budou na území našeho města rozmístěny v osmi etapách, v období od 23. září až do 11. listopadu. Podle daného harmonogramu umístěného na internetových stránkách města / www.ostrov.cz / budou nádoby na odpad přistaveny vždy v sobotu v ranních hodinách…

Kontejnery na bioodpad v Ostrově

Kontejnery na bioodpad v Ostrově

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou v lokalitách u zahrádek přistaveny i v letošním roce. Nádoby budou rozmístěny v období od září až do listopadu, vždy o víkendech. Přistaveny budou jen v místech, kde se osvědčily a lidé do nich odkládali pouze bioodpad, mezi který se řadí zejména listí, tráva, zbytky ovoce a podobně. V ostatních…