tržnice

Využití prostoru bývalé tržnice

Využití prostoru bývalé tržnice

Rada města zkrátila termín pro dokončení revitalizace prostoru po bývalé městské tržnici. Vypsáno bylo již výběrové řízení na zhotovitele a očekávají se nabídky. Příslušný odbor navrhoval původně dokončení do posledního října. Tento termín byl ale vzhledem k tomu, že se začátkem října koná festival Oty Hofmana, posunut na konec září. Celý projekt přijde město na…

Městská tržnice – studie

Městská tržnice – studie

Prostor bývalé městské tržnice v blízkosti Mírového náměstí, který je v současné chvíli bez využití, by se v budoucnu mohl dočkat nové podoby. Město Ostrov nechalo vypracovat územní studii daného místa. Jejím cílem bylo navrhnout a nalézt optimální řešení plochy. Studie navrhuje řešení dotčeného území jako veřejný pobytový prostor doplněný pochozími plochami, celkem ve dvou…

Městská tržnice končí

Městská tržnice končí

Ostrovští zastupitelé rozhodli na svém posledním jednání o budoucnosti městské tržnice, kde odsouhlasili přechod budov do majetku města. Ke konci října končí současnému provozovateli smlouva s městem. Ten musí ve lhůtě jednoho měsíce zajistit vyklizení celého prostoru. Město Ostrov má v plánu chátrající budovu nechat ještě do konce letošního roku zbourat. V rozpočtu má na…