třídění

Třídící kalendář

Třídící kalendář

Plánovací kalendář pro příští rok doplněný o užitečné informace ke třídění a sběru odpadu obdrželi zdarma do svých schránek občané našeho města a jeho místních částí. Myšlenku rozeslat lidem do domácností kalendář čerpala Petra Niederhafnerová z odboru správy majetku města po vzoru jiných měst.    „Já jsem na jednom ze seminářů viděla, že i některá…

Třídění odpadu v Ostrově

Třídění odpadu v Ostrově

Ke zlepšení v třídění odpadů v celém katastru města a jeho přilehlém okolí se město stále snaží obyvatele motivovat různými způsoby. V území města a jeho přilehlém okolí se v současné době nachází celkem 114 sběrných míst. Skládají se z nádob na plast, sklo a papír. Na některých místech jsou ještě přidávány nádoby na kovy,…

Třídění odpadu

Třídění odpadu

Zcela zdarma poskytuje městský úřad obyvatelům města Ostrova a přilehlých částí plastové tašky na třídění odpadu z domácností. Lidé žijící v Ostrově se rok od roku zlepšují v třídění odpadu z domácností. Díky tomu se ve městě zvyšuje počet vytříděného odpadu zejména papíru a plastu. Kontejnerů k tomu určených, je ve městě rozmístěno dostatečné množství….

Odpadový Oskar pro Ostrov

Odpadový Oskar pro Ostrov

Ocenění v podobě Odpadového Oskara získalo město Ostrov za nízkou produkci komunálního odpadu v Karlovarském kraji, konkrétně 135 kilogramů odpadu na jednoho obyvatele města za jediný rok. Odborníci z organizace Arnika, která ocenění uděluje již druhým rokem, hodnotí nejen množství vyprodukovaného odpadu, ale také například podmínky pro jeho třídění,ekonomické aspekty odpadového hospodářství a podobně.