terminál

Platební terminál MP Ostrov

Platební terminál MP Ostrov

Nový platební terminál mohou od 20. listopadu využívat hříšníci platící své prohřešky u městské policie. Stále více občanů si stěžovalo na skutečnost, že není možné zaplatit pokutu bezhotovostním způsobem. Z tohoto důvodu zajistil finanční odbor městského úřadu umístění terminálu přímo na služebnu městské policie. Pokuty je možné samozřejmě i nadále hradit v hotovosti.