sokoli

Sokoli hnízdící na komíně Ostrovské teplárenské

Sokoli hnízdící na komíně Ostrovské teplárenské

Na komíně Ostrovské teplárenské se usídlil sokolí pár. Instalována mu zde byla hnízdící budka, kde by podle předpokladů mohli sokoli vyvést své mladé. Sokol stěhovavý prakticky v 70 letech minulého století vymizel z ČR. Důsledkem jeho vyhynutí byly pesticidy používané v přírodě, které znemožnily sokolům další rozmnožování. V současné době se k nám do Čech…