sociální služby

Sociální služby

Sociální služby

Vedení našeho města částečně reaguje na dění v sociálních službách v České republice, kdy na jejich poskytování chybí finanční prostředky. Z tohoto důvodu bylo podle slov starosty města otevřeno druhé kole příjmu žádostí o dotaci z městského rozpočtu na sociální služby. Částka, kterou schválilo zastupitelstvo v rámci výsledku hospodaření činí 350 tisíc korun. Přihlásit se…

Podpora sociálních služeb pro seniory

Podpora sociálních služeb pro seniory

Na druhém řádném zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaném v mimořádném termínu 13. března byly mimo jiné schváleny i příspěvky v oblasti sociálních služeb. Zastupitelé schválili hned několik dotací v oblasti sociálních služeb, z nichž byla poměrně velká část směřována směrem k seniorům.   „My vnímáme a máme to podloženo i analýzou že Ostrov stárne, že…

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb

Aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb vydalo Město Ostrov. Katalog vznikl v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb v našem městě a je sestaven z podkladů dodaných právě poskytovateli jednotlivých služeb. Jeho hlavním cílem je nabídnout uživatelům nejen přehled služeb, ale i pomoci při výběru nejvhodnější sociální služby, která pomůže v dané životní situaci…

Sociální služba

Sociální služba

Podle výsledků dotazníkového šetření ve městě mají lidé zájem o lepší sociální služby pro rodiny s dětmi. Dotazníkové šetření na téma chybějících sociálních služeb, probíhalo v našem městě v říjnu roku 2018. Na základě vyhodnocení jeho výsledků vyšel požadavek na zřízení sociálně terapeutické dílny a denního stacionáře. Bohužel by zřízení denního stacionáře, bylo otázkou několika…

Dům pokojného stáří Květinka Ostrov

Dům pokojného stáří Květinka Ostrov

Vedení města Ostrov se rozhodlo prostřednictvím návštěv seznámit s fungováním organizací poskytujících sociální služby, které z rozpočtu města získávají příspěvky na provoz. Na přátelské, neformální návštěvy s účelem seznámit se blíže s poskytovanými službami i spokojeností klientů, vyrazila místostarostka města Ilona Leupold v doprovodu pracovnic odboru sociálních věcí a zdravotnictví. “ Vzhledem k tomu, že…