sloučení odborů

Sloučení odborů

Sloučení odborů

Na Městském úřadě v Ostrově došlo v letošním roce ke sloučení dvou odborů. Z původního Odboru kanceláře starosty a Odboru vnitřní správy nově vznikl Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy. Do jeho čela byl vybrán Ing. Jiří Jiránek, který ve funkci vedoucího odboru působí od 20. května. „Do této funkce jsem byl jmenován vedením města…