školy

Setkání ředitelů školských zařízení

Setkání ředitelů školských zařízení

Pravidelná půlroční porada ředitelek a ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi se zástupci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje se konala v úterý 20. února v zastupitelském sále ostrovského zámku. Vskutku netradičně začala porada krátkým vystoupením žijící legendy legionáře a ostrovského občana Václava Šrámka. Iniciativa posledních žijících legionářů totiž získala podporu…

Zápisy do prvních tříd základních škol v Ostrově

Zápisy do prvních tříd základních škol v Ostrově

Zápisy do prvních tříd základních škol budou i v letošním roce probíhat v celé České republice v období od 1. do 30. dubna. O posunutí termínu zápisů rozhodlo Ministerstvo školství, které si od posunu slibuje snížení počtu žádostí o odklad povinné školní docházky. Během tří měsíců, může malý předškolák udělat výrazný pokrok v dovednostech, ale…

Návštěvy příspěvkových organizací

Návštěvy příspěvkových organizací

Pravidelné podzimní návštěvy zástupců města v příspěvkových organizacích odstartovaly v minulém týdnu v základní škole Májová a mateřské škola Masarykova. Ředitel Rudolf Radoň seznámil hosty s aktuální situací ve škole. Pro školní rok 2017/2018 mají zapsáno o 44 žáků více než v roce loňském. Pro velký zájem byly letos otevřeny tři první třídy. Částečně se…

Mateřské školy v Ostrově

Mateřské školy v Ostrově

Ředitelé mateřských škol se sešli s vedením města kvůli zhodnocení elektronických zápisů, ale i dalším možnostem zpestření výukových činností ve školkách. Elektronický zápis do mateřských škol byl v letošním roce spuštěn úplně poprvé. Ostrov není jediné město, kde zápisy takto fungují. Podle slov starosty obdobně probíhají zápisy například v Plzni či Brně a to k…

Pasování na čtenáře v MK Ostrov

Pasování na čtenáře v MK Ostrov

Na pasování čtenářů zavítali do Městské knihovny ve čtvrtek 8. června v dopoledních hodinách prvňáčci všech ostrovských základních škol. Po slavnostním přivítaní obdržely učitelky všech tříd růži, za skvělou práci a velkou trpělivost se svými žáky. Každé dítě pokleklo před králem, který je svým mečem pasoval na čtenáře. Jeho choť královna předávala ocenění a všem…

Výuka sebeobrany na ZŠ

Výuka sebeobrany na ZŠ

Na dvou základních školách v Ostrově probíhá v rámci hodin tělesné výchovy výuka sebeobrany. S nápadem přišla česká asociace karate, která má s podobnými projekty zkušenost i v dalších městech Karlovarského kraje, konkrétně na Sokolovsku a Chebsku. “ Mně se ta myšlenka zalíbila, tak jsem si svolal ředitele našich tří základních škol a na tý…

1. řádné Zasedání Zastupitelstva města

1. řádné Zasedání Zastupitelstva města

Činnost městské policie v roce 2016, budoucnost hotelu Myslivna, ale i schválení podání žádosti o dotace pro základní školy, to vše bylo na programu prvního jednání zastupitelstva v letošním roce.    Vzhledem k nepřítomnosti starosty města Pavla Čekana vedl tentokrát jednání místostarosta Josef Železný. Přítomných bylo 18 zastupitelů a zastupitelstvo bylo tedy usnášení schopné. Podle…