sklo

Třídění odpadu v Ostrově

Třídění odpadu v Ostrově

Ke zlepšení v třídění odpadů v celém katastru města a jeho přilehlém okolí se město stále snaží obyvatele motivovat různými způsoby. V území města a jeho přilehlém okolí se v současné době nachází celkem 114 sběrných míst. Skládají se z nádob na plast, sklo a papír. Na některých místech jsou ještě přidávány nádoby na kovy,…