senioři

Vánoční dárek seniorům

Vánoční dárek seniorům

V rámci projektu Oblastní charity Ostrov Věnujte vánoční dárek našim seniorům může veřejnost zakoupit dárky pro seniory v Domovech pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně. Aktuální potřeby a přání i jejich seznam je dostupný na internetových stránkách www.ostrov.charita.cz. Mezi dárky, které mohou nejen potěšit, ale také pomoci při práci o druhé naleznete mimo jiné papíry…

Senior pasy

Senior pasy

O senior průkazy nutné k využívání služby Senior Expres si lidé mohou žádat od 4. dubna na městském úřadě. Služba Senior Expres je určena občanům nad 70 let a občanům starších 18 let s průkazem ZTP a ZTP/P. Zájemci o službu musí vlastnit průkaz senior Expres, který je vydáván odborem sociálních věcí a zdravotnictví na…

Výstavba nových bytů v Hroznětíně pokračuje

Výstavba nových bytů v Hroznětíně pokračuje

Výstavba nových malometrážních bytů pro rodiny s dětmi a seniory v Hroznětíně si již vyžádala téměř 7 milionů korun. V budově bývalého internátu, v Západní ulici v Hroznětíně realizuje v současné době stavební firma výstavbu devatenácti bytových jednotek. Demoliční práce zde započaly v květnu roku 2017. “ Město Hroznětín tuto stavbu hradí ze svého rozpočtu,…

Senior Express bude jezdit v Ostrově

Senior Express bude jezdit v Ostrově

Senior Express bude v ulicích Ostrova jezdit s největší pravděpodobností již v květnu. Vozidlo označené jako Senior Expres má usnadnit dopravu po městě méně pohyblivým seniorům. Službu město zavedlo po vzoru Sokolova. Tady projekt bez problémů funguje druhým rokem. “ Chceme pomoci lidem dostat se i na místa, kam nezajíždí městská doprava, aby měli možnost…

Žádosti o byty v Domě pro seniory v Ostrově

Žádosti o byty v Domě pro seniory v Ostrově

Žádosti o přidělení bytů o velikosti 1+KK v Domě pro seniory, v bývalé ubytovně číslo 617 v Ostrově, mohou zájemci, kteří splní dané podmínky, odevzdávat od 1. března letošního roku. Žadatel musí mít trvalý pobyt v Ostrově nejméně posledních 24 měsíců, věk 60 let a více a další. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na Městském…

Dům pokojného stáří Květinka Ostrov

Dům pokojného stáří Květinka Ostrov

Vedení města Ostrov se rozhodlo prostřednictvím návštěv seznámit s fungováním organizací poskytujících sociální služby, které z rozpočtu města získávají příspěvky na provoz. Na přátelské, neformální návštěvy s účelem seznámit se blíže s poskytovanými službami i spokojeností klientů, vyrazila místostarostka města Ilona Leupold v doprovodu pracovnic odboru sociálních věcí a zdravotnictví. “ Vzhledem k tomu, že…

ZUŠ – přihlášky pro seniory

ZUŠ – přihlášky pro seniory

V základní umělecké škole probíhá zápis do studia pro seniory pro školní rok 2018/2019. Zapsat se je možné do oboru hudebního, výtvarného, tanečního i literárně dramatického. Studium je určeno osobám starším 60let. Výuka probíhá v dopoledních hodinách a školné, dotované městem Ostrov, přijde 100Kč za osobu na školní rok. Přihlášky si lze vyzvednout a zároveň…

Žádosti o byty

Žádosti o byty

Žádosti o nové byty v Domě pro seniory, bývalé ubytovně č.617  budou již brzy moci podávat lidé starší 60 let. Žádosti o přidělení bytů o velikosti 1+KK mohou zájemci, kteří splní dané podmínky, odevzdávat od 1. března letošního roku. Žadatel musí mít trvalý pobyt v Ostrově nejméně posledních 24 měsíců, věk 60 let a více…

Řidičské průkazy

Řidičské průkazy

Zhruba 270 tisíc řidičů jezdí po silnicích v České republice s propadlým řidičským průkazem. Povinná výměna řidičských průkazů se v roce 2017 týkala 765 tisíců řidičů.Více jak 20 procent řidičů si o nové oprávnění do současné doby nepožádalo. S propadlým oprávněním se řidič, který usedá za volant dopouští přestupku, za který mu hrozí pokuta několik…

Setkání seniorů v DK Ostrov

Setkání seniorů v DK Ostrov

Předvánoční setkání seniorů aneb setkání tří generací se letos konalo už po 22. I tentokrát byl sál Domu kultury zaplněn do posledního místa. Jako každý rok byl připraven bohatý program, pohoštění a zajímavá prezentace charitní činnosti. V úvodu zaznělo vlídné slovo faráře doplněné o nezbytné zapálení první svíce na adventním věnci a poté vystoupili mažoretky…